ย้ายที่อยู่บริษัท เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

09/21/2020 4:41 PM SME Company

การย้ายที่อยู่บริษัท มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ซึ่งเท่าที่เรามีข้อมูลในการย้ายที่อยู่บริษัทมา ก็แยกได้หลายส่วน ซึ่งเตรียมเอกสารกันให้ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำหลายรอบนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการย้ายที่อยู่บริษัท

 • กรมพัฒนาธุรกิจ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานประกันสังคม

เท่าที่ได้เตรียมเอกสารมา จะเกี่ยวข้องการ 3 หน่วยงานนี้ โดยที่เกี่ยวพันแน่ๆคือ กรมพัฒนาธุรกิจ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งบริษัทเรานั่นเอง ยังไงก็ต้องไปแจ้งนั่นเอง ต่อมาก็คือ กรมสรรพากร ที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่สุดท้ายคือ สำนักงานประกันสังคม ที่เกี่ยวข้องกับทีมงานหรือพนักงานของเรา

ยุ่งยากเล็กน้อยแต่ทำเถอะ เพราะถ้าทำช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะมีเสียค่าปรับอีก!!

ไทม์ไลน์การย้ายที่อยู่บริษัท

 • สามารถทำการย้ายของ “สรรพากร” ก่อนได้เลย โดยไม่ต้องเรียงลำดับก่อนหรือหลังทำเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจ นั้นหมายความว่า พร้อมอันไหนไปได้เลย!! แต่ควรทำเสร็จใกล้เคียงกัน

เอกสารย้ายที่อยุ่ กรมพัฒนาธุรกิจ

 • หนังสือรับรอง
 • บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการทุกท่าน
 • แผนที่สำนักงานแห่งใหม่
 • ที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่
 • สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • สำเนาทะเบียนบ้านสำนักงาน (หากเป็นบุคคลที่สาม ให้มีหน้าแรก และหน้าชื่อเจ้าบ้าน รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านด้วย)
 • (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ
 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัท / รายงานจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารย้ายที่อยู่ กรมสรรพากร

จะมีสองส่วน ประกอบไปด้วยการย้ายออกจากพื้นที่เดิม และ ย้ายเข้าพื้นที่ใหม่ โดยจะมีความยุ่งยากในการเดินทางคือต้องทำเรื่องย้ายออกจากพื้นที่เดิม 15 วันก่อนย้ายไปที่ใหม่ และ ทำเรื่องย้ายเข้าพื้นที่ใหม่ เท่ากับว่าหากไปต่างเขตสรรพากรจะต้องเดินทางไป 2 ที่นั้นเอง โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสาร ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ. 4 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือ ภ.พ. 20 ตัวจริง และสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาแบบ ภ.พ.01, ภ.ธ.01 และ ภ.พ.09, ภ.ธ.09
 • สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากร 10 บาท) , สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 • แผนที่จัดตั้งบริษัท
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการซึ่งติดป้ายชื่อแล้ว

เอกสารย้ายที่อยู่ สำนักงานประกันสังคม

 • สปส 6-15
 • แผนที่จัดตั้งบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรอง
 • สำเนาหนังสือ ภ.พ. 20
 • (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ

เตรียมเอกสารกันให้ดี ถ้ารายการที่เขียนมาไม่ครบถ้วน ทางเราจะหาให้จนครบ แต่เท่าที่มีคือ ข้อมูลที่เราจัดเตรียมเองไว้แล้วให้แมสฯเดินเรื่องให้ซึ่งผ่านครบถ้วนนะ

ทั้งหมดนี้เอาจริงๆเลย ถ้าไม่มีเวลาทำเรื่องย้ายที่อยู่บริษัท .. จ้างสำนักงานบัญชีทำก็จะประหยัดเวลาขึ้นเล็กน้อย ก็สุดแล้วแต่ผู้ประกอบการก็แล้วกัน ถ้าทำเองได้ก็จัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างบนเท่านั้นเอง

Kuntana A.

อดีตผู้ลองทำอะไรเยอะแยะไปหมด ^^ แต่ปัจจุบันคงเหลือแค่ Kingkong Premium (รับทำของพรีเมี่ยม ของแจกทุกชนิด), Friday Fabric (รับทำเสื้อ) และทำนำเข้าสินค้าจากจีนเล็กๆกับภรรยา ติดตามเราในช่องทางอื่นได้ที่ FB: kuntanaang และ Twitter : @kuntanaang

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebook

ฝากกดไลก์ กดติดตามเพจของเราได้นะครับ
และถ้าแบรนด์สินค้าและบริการใด อยากให้เราได้ใช้บริการอะไร หรือได้ลองสินค้าตัวไหน ก็ส่งมาได้นะ ^^ มันอาจจะเป็นบล็อคที่เงียบเหงา ผู้ติดตามไม่น้อย แต่ผู้เขียนรู้เทคนิคการเขียนบทความให้ติดอันดับ SEO ได้นะครับ ฉะนั้นอาจเป็นจุดแข็งที่คุณอาจสนใจเราก็เป็นได้
(แฟนเพจร้างนะ ไม่ได้อัพเดทอะไรเลย)